PZP a stret so zverou: Čo by ste mali vedieť

Stret s divokou zverou môže byť pre vodičov nepredvídateľnou a nepríjemnou situáciou, ktorá môže spôsobiť značné škody na vozidle a v niektorých prípadoch aj zranenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP (povinné zmluvné poistenie) pokrýva škody spôsobené stretom so zverou a čo by ste mali urobiť po takomto incidente.

Ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou

PZP je povinné poistenie pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri používaní vozidla. Avšak, PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle pri stretu so zverou. Na pokrytie takýchto škôd potrebujete havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľné a poskytuje ochranu pred škodami na vlastnom vozidle.

Ako postupovať po strete so zverou

Ak došlo k stretu so zverou, postupujte nasledovne:

a) Zastavte a skontrolujte stav vozidla: Bezpečne zastavte vozidlo a skontrolujte, či nie sú prítomné vážne škody, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo pri ďalšej jazde.

b) Zabezpečte miesto nehody: Ak je to možné, postavte výstražný trojuholník a zapnite výstražné svetlá. Ak je zviera zranené alebo mŕtve, neodstraňujte ho z miesta nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov.

c) Oznámte incident polícii: V niektorých krajinách je povinné oznámiť stret so zverou polícii. Volajte políciu alebo miestnu príslušnú službu a informujte ich o nehode.

d) Dokumentujte škody a miesto nehody: Odfotografujte škody na vozidle, miesto nehody a, ak je to možné, zviera. Tieto fotografie môžu byť dôležité pri riešení poistnej udalosti.

e) Kontaktujte svoju poisťovňu: Informujte svoju poisťovňu o incidente a zistite, či vaše havarijné poistenie pokrýva škody spôsobené stretom so zverou. Ak máte platné havarijné poistenie, poisťovňa vám poskytne pokyny na ďalší postup pri riešení poistnej udalosti.

f) Oprava vozidla: Ak havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle, zistite od svojej poisťovne, ktorý opravovateľ vozidiel je schválený pre opravu. Vo väčšine prípadov budete musieť získať viacero cenových ponúk na opravu, z ktorých poisťovňa vyberie tú najvhodnejšiu.

g) Sledujte priebeh opravy: Udržujte kontakt s opravovateľom vozidiel a svojou poisťovňou počas celého procesu opravy, aby ste boli informovaní o stave opravy a termíne, kedy bude váš automobil opäť pripravený na použitie.

Ako predísť stretu so zverou

Stret so zverou môže byť ťažké úplne predísť, ale môžete podniknúť niektoré opatrenia na zníženie rizika:

a) Buďte opatrní v rizikových oblastiach: V oblastiach, kde sa často vyskytuje zver, jazdite opatrnejšie a pozorne sledujte okolie.

b) Používajte dálkové svetlá: Ak jazdíte v noci, používajte dálkové svetlá, pokiaľ nie sú v protismere iné vozidlá. Dálkové svetlá vám poskytnú lepší výhľad na okolie a umožnia vám skôr zaregistrovať zvieratá na ceste.

c) Zvoľnite rýchlosť pri západu a východe slnka: Zvieratá sú často aktívnejšie v týchto časoch, takže zníženie rýchlosti a zvýšenie opatrnosti môže pomôcť predísť stretu.

d) Používajte zvukové varovné zariadenia: Existujú špeciálne zvukové zariadenia, ktoré sa dajú namontovať na vozidlo a emitujú vysokofrekvenčné zvuky, ktoré môžu zvieratá vystrašiť a zabrániť im vo vstupovaní na cestu.

Stret so zverou môže spôsobiť škody na vozidle a v niektorých prípadoch aj zranenia. PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle pri takomto incidente, na to je potrebné mať havarijné poistenie. Po strete so zverou dodržiavajte uvedené postupy.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené

Overenie povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležitým krokom, ktorý by mal urobiť každý vlastník vozidla. V tomto článku sa dozviete, ako overiť, či je vaše vozidlo poistené, a ako postupovať v prípade, že poistenie neexistuje alebo vypršalo.

Prečo je dôležité overiť PZP

PZP je povinné poistenie pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Jeho účelom je pokryť škody spôsobené tretím osobám pri používaní vozidla. Ak nemáte platné PZP, môžete čeliť pokutám, problémom pri riešení škôd alebo dokonca trestnému stíhaniu.

Ako overiť PZP

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť PZP:

a) Kontrola poistnej zmluvy: Prvým krokom je skontrolovať svoju poistnú zmluvu alebo potvrdenie o poistení. Na týchto dokumentoch by mali byť uvedené dátum začiatku a konca poistenia.

b) Kontaktovanie svojej poisťovne: Ak nemáte prístup k svojej poistnej zmluve alebo potvrdeniu o poistení, môžete kontaktovať svoju poisťovňu, ktorá vám poskytne informácie o platnosti vášho PZP.

c) Online overenie PZP: V niektorých krajinách existujú online databázy, ktoré umožňujú overenie PZP na základe evidenčného čísla vozidla alebo čísla poistnej zmluvy. Navštívte oficiálnu stránku príslušného úradu alebo poisťovacej asociácie a zistite, či takáto služba je dostupná vo vašej krajine.

Čo robiť, ak nemáte platné PZP

Ak zistíte, že vaše vozidlo nemá platné PZP, postupujte nasledovne:

a) Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak ste mali predtým platné PZP, kontaktujte svoju poisťovňu a zistite, prečo poistenie vypršalo alebo bolo zrušené. Možným dôvodom môže byť nezaplatenie poistného alebo administratívna chyba.

b) Uzavrite nové PZP: Ak nemáte platné PZP, je dôležité čo najskôr uzavrieť novú poistnú zmluvu. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Môžete využiť online porovnávače PZP alebo navštíviť webové stránky jednotlivých poisťovní.

c) Zaplaťte poistné: Po výbere poisťovne a poistného produktu zaplaťte poistné čo najskôr, aby ste mali platné PZP. Uistite sa, že máte potvrdenie o zaplatení poistného a poistnú zmluvu.

d) Udržujte si prehľad o platnosti PZP: Aby ste sa vyhli problémom s neplatným PZP v budúcnosti, udržujte si prehľad o platnosti vášho poistenia. Zaznačte si dátum konca poistenia do svojho kalendára alebo nastavte pripomienku, aby ste si na obnovenie PZP nezabudli.

Ako predísť problémom s PZP

Na zabezpečenie toho, že vaše vozidlo bude vždy poistené, dodržiavajte nasledujúce tipy:

a) Plaťte poistné včas: Uistite sa, že vždy zaplatíte poistné včas, aby vaše PZP zostalo platné. V prípade problémov s platbou kontaktujte svoju poisťovňu a dohodnite sa na riešení.

b) Kontrolujte údaje vo svojej poistnej zmluve: Skontrolujte si údaje vo svojej poistnej zmluve a uistite sa, že sú správne. Ak zistíte nejaké nesprávne údaje, kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte o opravu.

c) Informujte sa o zmenách v zákonoch a požiadavkách: Zákonodarca môže meniť požiadavky na PZP a poistné limity. Buďte informovaní o aktuálnych požiadavkách a zabezpečte, aby vaše PZP spĺňalo tieto požiadavky.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka vozidla. Zabezpečte si, že máte platné PZP, aby ste sa vyhli pokutám a problémom pri riešení škôd. Ak zistíte, že nemáte platné PZP, čo najskôr uzavrite novú poistnú zmluvu a dodržiavajte tipy na predchádzanie problémom s PZP v budúcnosti.

PZP tabuľka cien

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité vedieť, ako porovnať ceny a nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo. V tomto článku sa zameriame na to, ako si vytvoriť PZP tabuľku cien a ako ju použiť na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní.

Získajte základné informácie o vašom vozidle a požiadavkách na poistenie

Predtým, než začnete porovnávať ceny PZP, získajte nasledujúce informácie o vašom vozidle a požiadavkách na poistenie:

 • Značka, model a rok výroby vozidla
 • Typ vozidla (osobné, nákladné, motocykel atď.)
 • Hmotnosť a výkon vozidla
 • Účel použitia vozidla (súkromný, komerčný, nájom, atď.)
 • Počet rokov bezškodového jazdenia
 • Vaša lokalita a frekvencia jazdy

Navštívte webové stránky poisťovní a získajte cenové ponuky

Navštívte webové stránky rôznych poisťovní a získajte cenové ponuky na základe uvedených informácií. Môžete tiež využiť online nástroje na porovnanie PZP, ktoré vám poskytnú ponuky od viacerých poisťovní naraz. Prípadne si pozrite stránku s hodnotením poistných produktov.

Vytvorte si PZP tabuľku cien

Vytvorte si tabuľku cien v programe, ako je Excel alebo Google Sheets, alebo jednoducho na papier. Vytvorte stĺpce pre nasledujúce kategórie:

 • Poisťovňa
 • Základná cena PZP
 • Prídavné poistenia a ich ceny (ak sú zahrnuté)
 • Zľavy a ich podmienky
 • Spoluúčasť
 • Celková cena po zľave

Porovnajte cenové ponuky a zvážte zľavy a dobrovoľnú spoluúčasť

Vyplňte tabuľku cien na základe získaných ponúk od rôznych poisťovní. Porovnajte základné ceny, prídavné poistenia, zľavy a spoluúčasť. Zohľadnite aj svoje individuálne potreby a požiadavky, ako sú záujem o prídavné poistenia alebo ochota zaplatiť vyššiu spoluúčasť v prípade škodovej udalosti.

Preskúmajte hodnotenia a recenzie poisťovní

Cena PZP je dôležitým faktorom, ale nemali by ste rozhodovanie o voľbe poisťovne zakladať iba na tom. Preskúmajte hodnotenia a recenzie poisťovní, aby ste mali prehľad o kvalite služieb, rýchlosti vybavenia škôd a spokojnosti zákazníkov.

Zvážte kombináciu poistení

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy, ak si u nich uzavriete viacero druhov poistení, napríklad PZP spolu s havarijným poistením alebo poistením domácnosti. Zvážte, či by pre vás bola výhodná kombinácia poistení, a upravte svoju tabuľku cien podľa potreby.

Vytvorte si zoznam najlepších ponúk a rozhodnite sa

Po dokončení PZP tabuľky cien si vytvorte zoznam najlepších ponúk podľa vašich preferencií a potrieb. Zvážte cenu, zľavy, spoluúčasť, hodnotenia poisťovní a prípadné kombinácie poistení. Na základe týchto informácií vyberte poisťovňu, ktorá vám ponúka najlepšie PZP.

Vytvorenie PZP tabuľky cien je užitočným nástrojom na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní a nájdenie najlepšieho povinného zmluvného poistenia pre vaše vozidlo. Zohľadnením všetkých faktorov, ako sú cena, zľavy, spoluúčasť, hodnotenia poisťovní a prípadné kombinácie poistení, môžete urobiť informované rozhodnutie a získať najlepšie PZP za najnižšiu možnú cenu.

Povinné zmluvné poistenie pre nákladný automobil: Ako získať najlepšie PZP pre váš kamión

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá je nevyhnutná pre každého vlastníka nákladného automobilu. Jeho účelom je chrániť vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa dozviete, ako nájsť najlepšie PZP pre váš nákladný automobil a ako ušetriť peniaze pri výbere poistenia.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladný automobil

Cena PZP pre nákladné auto závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patria:

 1. Hmotnosť a nosnosť kamióna: Čím väčšia je hmotnosť a nosnosť nákladného automobilu, tým vyššia je cena poistenia.
 2. Účel použitia nákladného automobilu: Cena PZP môže byť ovplyvnená účelom, na aký je nákladný automobil používaný. Napríklad kamióny používané na prepravu nebezpečného tovaru môžu mať vyššie poistné prémie.
 3. Bezškodové jazdenie: Počet rokov bezškodového jazdenia môže výrazne ovplyvniť cenu PZP. Dlhodobo bezškodoví vodiči zvyčajne získavajú výrazné zľavy na poistnom.
 4. Lokalita: Cena PZP môže byť vyššia v mestských oblastiach s vyššou hustotou premávky alebo v oblastiach s vyšším rizikom krádeže.

Ako nájsť najlepšie PZP pre váš nákladný automobil

Pri hľadaní najlepšieho PZP pre váš nákladný automobil je dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových krokov:

 1. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní: Navštívte webové stránky rôznych poisťovní alebo využite online nástroje na porovnanie, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách a cenách PZP pre nákladné autá.
 2. Zohľadnite úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete pre váš nákladný automobil. Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje základnú ochranu pre škody spôsobené tretím stranám. Ak chcete mať komplexnejšie krytie, môžete zvážiť prídavné poistenia, ako sú poistenie proti krádeži, poistenie havarijného poistenia alebo poistenie pre prepravovaný tovar.
 3. Využite dostupné zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre dlhodobo bezškodové jazdenie, vlastnenie bezpečnostných zariadení (ako sú GPS sledovacie zariadenia) alebo kombináciu poistenia s inými produktami. Skontrolujte dostupné zľavy a zistite, či spĺňate podmienky na ich získanie.
 4. Zvážte dobrovoľnú spoluúčasť: Voliteľná spoluúčasť je suma, ktorú sa zaväzujete zaplatiť v prípade škodovej udalosti predtým, ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Zvýšenie dobrovoľnej spoluúčasti môže znížiť cenu PZP, ale mali by ste si byť istí, že si môžete dovoliť zaplatiť túto sumu v prípade nehody.

Bezpečnostné tipy pre vodičov nákladných automobilov

Aby ste udržali nízke PZP a minimalizovali riziko nehôd, je dôležité dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá pri jazde na nákladných automobiloch:

 1. Dodržiavajte dopravné predpisy: Rýchlosť, nedovolené predbiehanie a iné porušenia dopravných predpisov zvyšujú riziko nehôd a môžu viesť k pokutám alebo zvýšeniu PZP.
 2. Udržujte svoj nákladný automobil v dobrom technickom stave: Pravidelná kontrola a údržba nákladného automobilu, vrátane kontroly brzd, pneumatík, svetiel a motoru, znižujú riziko technických problémov a nehôd.
 3. Vykonávajte pravidelnú kontrolu nákladu: Uistite sa, že náklad je správne uložený a zaistený, aby ste predišli jeho posunu alebo pádu počas prepravy, čo by mohlo spôsobiť nehodu.
 4. Zúčastňujte sa na školeniach a kurzoch pre vodičov nákladných automobilov: Vzdelávanie a školenia v oblasti bezpečnosti jazdy, efektívneho riadenia a odborných znalostí vám môžu pomôcť zlepšiť svoje jazdné zručnosti a minimalizovať riziko nehôd. Poisťovne môžu oceniť vaše úsilie a ponúknuť vám zľavu na PZP.
 5. Neprehliadnite únavu a dodržujte časy odpočinku: Vodiči nákladných automobilov sú často vystavení dlhým hodinám za volantom. Dodržiavajte pravidlá týkajúce sa času odpočinku a spánku, aby ste boli vždy plne sústredení na cestu a schopní bezpečne riadiť svoje vozidlo.

PZP pre nákladný automobil je dôležitou súčasťou prevádzky a ochrany vášho vozidla. Pri výbere najlepšieho PZP pre váš nákladný automobil je potrebné zohľadniť rôzne faktory, ako sú hmotnosť vozidla, účel použitia, bezškodové jazdenie a lokalita. Porovnaním ponúk od rôznych poisťovní, využitím dostupných zliav a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri jazde môžete získať najlepšie PZP pre svoj nákladný automobil za najnižšiu možnú cenu. Nezabudnite na pravidelnú údržbu svojho nákladného automobilu a zúčastňujte sa na školeniach a kurzoch pre vodičov, aby ste udržali svoje jazdné zručnosti na vysokej úrovni a minimalizovali riziko nehôd.

Zdroj: https://www.minv.sk/?Vynimky

Povinné zmluvné poistenie pre motocykel: Ako získať najlepšie PZP pre vašu motorku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá je nevyhnutná pre každého vlastníka motocykla. Jeho účelom je chrániť vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody (naposledy ako táto). V tomto článku sa dozviete, ako nájsť najlepšie PZP pre váš motocykel a ako ušetriť peniaze pri výbere poistenia.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykel

Rovnako ako pri poistení automobilu, cena PZP pre motocykel závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patria:

 1. Typ a výkon motorky: Všeobecne platí, že čím väčší výkon a objem motora má motocykel, tým vyššia je cena poistenia.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší vodiči alebo vodiči s menším počtom rokov skúseností za volantom motorky majú zvyčajne vyššie poistné prémie.
 3. Bezškodové jazdenie: Počet rokov bezškodového jazdenia môže výrazne ovplyvniť cenu PZP. Dlhodobo bezškodoví vodiči zvyčajne získavajú výrazné zľavy na poistnom.
 4. Lokalita: Cena PZP môže byť vyššia v mestských oblastiach s vyššou hustotou premávky alebo v oblastiach s vyšším rizikom krádeže.

Ako nájsť najlepšie PZP pre váš motocykel

Pri hľadaní najlepšieho PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových krokov:

 1. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní: Navštívte webové stránky rôznych poisťovní alebo využite online nástroje na porovnanie, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách a cenách PZP pre motocykle.
 2. Zohľadnite úroveň krytia: Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete pre svoj motocykel. Napríklad, ak máte staršiu alebo lacnejšiu motorku, môže byť pre vás vhodnejšie základné krytie, ktoré pokrýva iba škody spôsobené tretím stranám. Na druhej strane, ak máte nový alebo drahý motocykel, môže byť pre vás vhodnejšie komplexnejšie krytie, ktoré zahŕňa aj poškodenie vlastného vozidla a ochranu proti krádeži.
 3. Využite zľavy a ponuky: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre bezškodové jazdenie, účasť na školeniach pre vodičov motocyklov, inštaláciu bezpečnostných zariadení alebo kombináciu poistenia s inými produktami. Skontrolujte dostupné zľavy a zistite, či spĺňate podmienky na ich získanie.
 4. Zvážte dobrovoľnú spoluúčasť: Voliteľná spoluúčasť je suma, ktorú sa zaväzujete zaplatiť v prípade škodovej udalosti predtým, ako poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Zvýšenie dobrovoľnej spoluúčasti môže znížiť cenu PZP, ale mali by ste si byť istí, že si môžete dovoliť zaplatiť túto sumu v prípade nehody.

Bezpečnostné tipy pre vodičov motocyklov

Aby ste udržali nízke PZP a minimalizovali riziko nehôd, je dôležité dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá pri jazde na motorkách:

 1. Používajte vždy prilbu a ochranné oblečenie: Prilba a ochranné oblečenie, ako sú kožené bundy, nohavice, rukavice a topánky, môžu výrazne znížiť riziko zranenia v prípade nehody.
 2. Dodržiavajte dopravné predpisy: Rýchlosť, nedovolené predbiehanie a iné porušenia dopravných predpisov zvyšujú riziko nehôd a môžu viesť k pokutám alebo zvýšeniu PZP.
 3. Udržujte svoj motocykel v dobrom technickom stave: Pravidelná kontrola a údržba motocykla, vrátane kontroly brzd, pneumatík, svetiel a reťaze, znižujú riziko technických problémov a nehôd.
 4. Jazdite opatrne v nepriaznivých poveternostných podmienkach: Zvýšená opatrnosť pri jazde za dažďa, snehu alebo silného vetra je nevyhnutná na zníženie rizika nehôd a škôd. V extrémnych podmienkach zvážte, či je potrebné jazdiť, alebo či je lepšie počkať, kým sa podmienky zlepšia.

PZP pre motocykel je nevyhnutné pre každého vlastníka a vodiča motorky, aby bol chránený pred finančnými následkami dopravnej nehody. Pri výbere najlepšieho PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ motocykla, vek vodiča, bezškodové jazdenie a lokalita. Porovnaním ponúk od rôznych poisťovní, využitím dostupných zliav a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel pri jazde môžete získať najlepšie PZP pre svoju motorku za najnižšiu možnú cenu.

Nezabudnite sledovať zmeny v legislatíve, aktualizovať svoje poistenie podľa potreby a udržiavať otvorenú komunikáciu s vašou poisťovňou. Týmto spôsobom budete mať pokojnú myseľ pri jazde na cestách a istotu, že ste chránení v prípade nehôd alebo škôd.

Povinné zmluvné poistenie (PZP): Ako nájsť najlepšiu ponuku pre váš automobil

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia auta, ktoré musí mať každý majiteľ automobilu, aby mohol legálne jazdiť na verejných komunikáciách. PZP pokrýva zodpovednosť za škody spôsobené iným osôb a ich majetku v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na rôzne spôsoby, ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš automobil, vrátane PZP kalkulačky, PZP online, najlacnejšieho PZP a PZP porovnania.

PZP kalkulačka: Určenie ceny vášho poistenia

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám pomôže určiť cenu vášho povinného zmluvného poistenia na základe rôznych faktorov, ako sú typ vozidla, jeho výkon, vek, miesto bydliska a počet škôd. Pomocou PZP kalkulačky môžete získať rýchly prehľad o tom, koľko by ste mali platiť za svoje PZP a môžete ju použiť ako východiskový bod pre hľadanie najlepšej ponuky.

PZP online: Pohodlný a rýchly spôsob, ako získať poistenie

PZP online ponúka možnosť získať povinné zmluvné poistenie rýchlo a pohodlne z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť uzatvorenia PZP cez internet, čo vám ušetrí čas a úsilie pri návšteve pobočky alebo telefonovaní. PZP online vám tiež umožňuje rýchlo a ľahko porovnať rôzne ponuky od viacerých poisťovní.

Najlacnejšie PZP: Ako nájsť najvýhodnejšiu ponuku

Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšou voľbou, ale je dôležité zohľadniť cenu pri výbere povinného zmluvného poistenia. Aby ste našli najlacnejšie PZP, mali by ste:

 1. Porovnať rôzne ponuky od viacerých poisťovní
 2. Zvážiť zľavy, ktoré sú dostupné pre bezškodové jazdenie alebo iné podmienky, ako napríklad mladých vodičov alebo vodičov s vysokým počtom rokov bezškodového jazdenia
 3. Skontrolovať možnosti splácania, ako napríklad mesačné alebo ročné splátky, a zistiť, ktoré sú pre vás najvýhodnejšie
 4. Zvážiť úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam

PZP porovnanie: Ako porovnať ponuky od rôznych poisťovní

Porovnanie PZP je kľúčovým krokom pri výbere najlepšej ponuky pre váš automobil. Aby ste porovnali rôzne ponuky PZP, mali by ste:

 1. Zozbierať ponuky od viacerých poisťovní a preskúmať ich podmienky, úroveň krytia a ceny
 2. Využiť PZP kalkulačku alebo online nástroje na porovnanie, ktoré vám pomôžu získať rýchly prehľad o cenách a ponukách na trhu
 3. Prečítať si recenzie a hodnotenia poisťovní od iných zákazníkov, aby ste získali lepší obraz o kvalite služieb a spokojnosti so zmluvnými podmienkami
 4. Zvážiť zľavy a bonusy, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP, ako napríklad bezškodové jazdenie, vek vodiča alebo typ vozidla

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastnenia a jazdenia automobilu. Aby ste našli najlepšiu ponuku pre váš automobil, je dôležité porovnať rôzne ponuky a využiť nástroje, ako sú PZP kalkulačka, PZP online, najlacnejšie PZP a PZP porovnanie. Zohľadnením ceny, úrovne krytia, zliav a hodnotení iných zákazníkov môžete nájsť poistenie, ktoré vám poskytne pokoj a ochranu, ktorú potrebujete na cestách.

Ďalšie tipy na úsporu pri výbere PZP

Okrem už spomenutých spôsobov, ako nájsť najlepšiu ponuku PZP, existujú aj ďalšie tipy, ktoré vám môžu pomôcť ušetriť peniaze a získať čo najlepšiu hodnotu za svoje poistenie.

 1. Zvážte zvýšenie poistnej sumy: Zvýšenie poistnej sumy môže zvýšiť cenu poistenia, ale môže vám tiež poskytnúť väčšiu finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody.
 2. Bezpečnostné zariadenia a systémy: Inštalácia bezpečnostných zariadení alebo systémov, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže alebo vandalismu a tým môže znižovať cenu PZP.
 3. Parkovanie vo vozidle: Ak máte možnosť parkovať svoje vozidlo v garáži alebo na súkromnom parkovisku, môže to tiež znížiť cenu poistenia, pretože to znižuje riziko krádeže alebo poškodenia vozidla.
 4. Účasť na školeniach a kurzoch: Účasť na školeniach a kurzoch pre vodičov, ako sú defenzívne jazdenie alebo školenia pre mladých vodičov, môže zlepšiť vaše zručnosti za volantom a znížiť riziko nehôd, čo by mohlo viesť k nižším cenám PZP.
 5. Spolujazdci a rodinné zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre spolujazdcov alebo rodinné zľavy, keď je viac vozidiel poistených pod jednou strechou. Zvážte možnosť zoskupenia poistenia s rodinnými príslušníkmi alebo spolubývajúcimi, aby ste získali väčšiu zľavu.

PZP a zákonné požiadavky

Je dôležité pripomenúť, že PZP je povinné a jeho absencia môže viesť k pokutám alebo iným trestným sankciám. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby ste mali platné PZP a dodržiavali všetky zákonné požiadavky týkajúce sa poistenia vozidla.

V závere je dôležité venovať čas a úsilie výberu správneho PZP pre váš automobil. Porovnaním rôznych ponúk, využitím online nástrojov a zohľadnením ďalších tipov na úsporu môžete nájsť poistenie, ktoré vám poskytne dostatočnú ochranu za najlepšiu možnú cenu. Nezabudnite tiež sledovať zmeny na trhu a pravidelne kontrolovať ponuky od poisťovní, aby ste boli vždy informovaní o nových zľavách alebo možnostiach úspory.

PZP a zmeny v legislatíve

Udržujte si prehľad o zmenách v legislatíve týkajúcej sa povinného zmluvného poistenia, aby ste boli vždy v súlade so zákonom a mohli prispôsobiť svoje poistenie podľa aktuálnych požiadaviek. Zmeny v legislatíve môžu ovplyvniť výšku poistných platieb, úroveň krytia alebo iné požiadavky týkajúce sa poistenia.

Komunikácia s poisťovňou

Nakoniec je dôležité udržiavať otvorenú komunikáciu s vašou poisťovňou a neváhať sa obrátiť na nich, ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa vášho PZP. Dobrá poisťovňa by mala byť schopná poskytnúť jasné informácie o svojich produktoch, pomôcť vám pri výbere najlepšieho PZP pre vaše potreby a byť k dispozícii, keď nastanú problémy alebo potrebujete pomoc pri riešení škôd.

Výber správneho PZP je kľúčový pre zabezpečenie bezpečnosti a pokojnej mysle pri jazde na cestách. Venujte dostatok času a úsilia výberu najlepšej ponuky pre váš automobil a uistite sa, že vždy dodržiavate zákonné požiadavky a komunikujete so svojou poisťovňou, aby ste získali najlepší možný zážitok z vášho poistenia.

Havarijné poistenie pre automobil: Ochrana vášho vozidla pred nepredvídateľnými škodami

Havarijné poistenie pre automobil je špecifický druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade škôd spôsobených rôznymi nepredvídateľnými udalosťami. Tento článok sa zameriava na dôležitosť havarijného poistenia pre automobil, jeho základné princípy a rôzne možnosti, ktoré sú dostupné na trhu.

Prečo je havarijné poistenie pre automobil dôležité?

Havarijné poistenie pre automobil ponúka ochranu pred škodami spôsobenými rôznymi udalosťami, ako sú:

 1. Doplnkové poistenie auta ku povinnému zmluvnému poisteniu (PZP)
 2. Požiar, búrka alebo iné prírodné živly
 3. Krádež alebo vandalizmus
 4. Nehody súvisiace s dopravou

Bez havarijného poistenia pre automobil by ste museli znášať všetky náklady spojené s opravou alebo obnovou vášho vozidla, čo by mohlo mať vážne finančné dôsledky.

Základné princípy havarijného poistenia pre automobil

Havarijné poistenie pre automobil funguje na základe niekoľkých kľúčových princípov:

 1. Zmluva o poistení: Poistená osoba uzatvára zmluvu s poisťovňou, v ktorej sa stanovujú podmienky, rozsah krytia a výška poistného plnenia.
 2. Riziko: Poisťovňa prevezme riziko spojené s poisteným vozidlom výmenou za platbu poistného.
 3. Kalkulácia poistného: Poistné sa stanovuje na základe pravdepodobnosti a finančného dopadu poistných udalostí.
 4. Indemnizácia: V prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne finančnú náhradu alebo vykoná opravy podľa podmienok zmluvy o poistení.

Možnosti havarijného poistenia pre automobil

Havarijné poistenie pre automobil sa delí na rôzne úrovne krytia a možnosti podľa vašich potrieb a požiadaviek:

 1. Základné krytie: Poskytuje ochranu pred základnými rizikami, ako sú požiar, krádež, vandalizmus a škody spôsobené prírodnými živlami.
 2. Rozšírené krytie: Okrem základného krytia zahŕňa aj ochranu pred škodami spôsobenými dopravnými nehodami, vrátane havárie s inými vozidlami alebo stĺpikmi.
 3. Úplné kasko: Najvyššia úroveň havarijného poistenia, ktorá zahŕňa všetky aspekty základného a rozšíreného krytia, ako aj ďalšie prídavné služby, ako napríklad asistencia pri poruche vozidla.

Ako si vybrať správne havarijné poistenie pre automobil

Pri výbere havarijného poistenia pre váš automobil je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Hodnota vozidla: Vyššia hodnota vozidla zvyčajne znamená vyššie náklady na opravy, čo môže odôvodniť rozšírené alebo úplné kasko poistenie.
 2. Staroba vozidla: Staršie vozidlá môžu mať nižšiu hodnotu a väčšiu pravdepodobnosť poruchy, čo môže ovplyvniť vaše rozhodnutie o úrovni krytia.
 3. Finančná situácia: Zvážte svoju finančnú situáciu a to, či si môžete dovoliť pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade škody.
 4. Používanie vozidla: Ak vozidlo používate často na dlhé vzdialenosti alebo v náročných podmienkach, môže byť vhodnejšie rozšírené alebo úplné kasko poistenie.

Havarijné poistenie pre automobil je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla pred rôznymi nepredvídateľnými udalosťami a škodami. Pri výbere havarijného poistenia je potrebné zohľadniť hodnotu vozidla, jeho starobu, vašu finančnú situáciu a spôsob používania vozidla. Správne havarijné poistenie vám poskytne pokoj a finančnú istotu v prípade nepredvídateľných škôd na vašom vozidle.

Ako porovnať ponuky havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité porovnať rôzne ponuky od poisťovní. Tu sú niektoré kroky, ktoré vám pomôžu nájsť najlepšiu ponuku pre vaše potreby:

 1. Vyhľadajte viacero poisťovní: Vyhľadajte a porovnajte ponuky od viacerých poisťovní, aby ste získali prehľad o dostupných možnostiach na trhu.
 2. Preskúmajte úrovne krytia: Zistite, aké úrovne krytia ponúkajú jednotlivé poisťovne a aké sú ich podmienky.
 3. Skontrolujte ceny a zľavy: Porovnajte ceny havarijného poistenia pre rôzne úrovne krytia a zistite, či poisťovne ponúkajú zľavy alebo bonusy pri splnení určitých podmienok.
 4. Pozrite sa na hodnotenia a recenzie: Prečítajte si hodnotenia a recenzie od ostatných zákazníkov, aby ste získali lepší obraz o kvalite služieb a spokojnosti s poisťovňou.
 5. Kontaktujte poisťovne: Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, neváhajte kontaktovať poisťovne, aby ste získali jasné a konkrétne odpovede.

Havarijné poistenie pre automobil je nevyhnutnou súčasťou ochrany vášho vozidla a vašej finančnej istoty. Pri výbere správneho havarijného poistenia je potrebné zohľadniť rôzne faktory, ako sú hodnota vozidla, staroba vozidla, finančná situácia a spôsob používania vozidla. Porovnávaním rôznych ponúk od poisťovní a zvážením rôznych úrovní krytia môžete nájsť najlepšiu ponuku, ktorá vám poskytne pokoj a ochranu v prípade nepredvídateľných udalostí a škôd na vašom vozidle.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel

Výpoveď PZP, alebo poistenia zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, je proces, ktorým poistený ukončuje platnosť poistnej zmluvy s poisťovňou. Tento článok poskytuje prehľad dôvodov, postupov a lehôt, ktoré musíte dodržať pri výpovedi PZP ale aj iného poistenia auta.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môžete uvažovať o výpovedi PZP:

 1. Predaj alebo likvidácia vozidla
 2. Zmena poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižšiemu poistnému
 3. Zmena druhu poistenia (napr. z PZP na kasko poistenie)
 4. Ukončenie prevádzky vozidla (napr. odstavenie vozidla na dlhšiu dobu)

Ako správne podať výpoveď PZP

Pri podávaní výpovedi PZP je dôležité dodržať nasledujúci postup:

 1. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná v písomnej forme, najlepšie doporučeným listom s doručenkou, aby ste mali dôkaz o podaní výpovedi.
 2. Výpovedná lehota: Výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 1 mesiac pred koncom poistného obdobia, inak sa poistenie automaticky predlžuje na ďalšie obdobie.
 3. Údaje o poistení: Vo výpovedi uveďte číslo poistnej zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovedi.
 4. Odovzdanie poistnej značky: Po úspešnom ukončení poistenia odovzdajte poistnú značku poisťovni alebo príslušnému úradu.

Dôležité aspekty výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je potrebné zvážiť nasledujúce aspekty:

 1. Zrušenie poistnej zmluvy: Ukončenie PZP znamená zrušenie poistnej zmluvy, čo môže mať vplyv na nároky na zľavy alebo bonusy v budúcnosti.
 2. Zodpovednosť za škody: Po ukončení PZP zaniká zodpovednosť poisťovne za škody spôsobené vaším vozidlom. Pred jazdou na verejných komunikáciách sa uistite, že máte uzatvorené nové poistenie.
 3. Prihlasovanie vozidla: V prípade predaja vozidla je potrebné, aby nový majiteľ vozidlo prihlásil a uzatvoril novú zmluvu o PZP. Až po splnení týchto podmienok môžete podať výpoveď PZP pre vaše staré vozidlo.
 4. Povinnosti pri ukončení poistenia: Po ukončení PZP ste povinní vrátiť poistnú značku a zabezpečiť, aby vaše vozidlo nebolo používané na verejných komunikáciách bez platného poistenia.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom v prípade predaja vozidla, zmeny poisťovne alebo ukončenia prevádzky vozidla. Pri podávaní výpovedi je potrebné dodržať správny postup, písomnú formu výpovede a výpovedné lehoty. Po ukončení PZP je potrebné zabezpečiť, aby vozidlo nebolo používané na verejných komunikáciách bez platného poistenia.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenieAj keď sa letná sezóna už skončila, viacerých láka vycestovať za teplom aj v tomto sychravom jesennom počasí. Na výber pri tom majú stále dostatok zaujímavých destinácií, kde sa môžu ešte stále kúpať v mori a chytať bronz na pláži. Mnohých ale láka aj turistika v horách, ktoré vedia lákať v tomto ročnom období na nádherné sfarbenie stromov a romantické výhľady. V prípade príchodu babieho leta vás v horách teraz čaká doslova nezabudnuteľná dovolenka. Ak sa teda chystáte ešte vycestovať, či už ste vychytili výhodný last minute alebo ste to mali už dlhodobo naplánované, nemali by ste v žiadnom prípade zabudnúť na uzatvorenie cestovného poistenia online. Spravíte si takto porovnanie a výpočet ceny.

Cestovné poistenie na hory

Ako sme už spomínali, v prípade priaznivého počasia vás v horách čaká úžasná dovolenka aj v tomto jesennom období. A je pri tom jedno, či sa chystáte na nenáročné turistické výstupy alebo hodláte podniknúť horolezecké či skalolezecké výstupy. No v tomto období je potrebné pamätať na to, že stmieva sa oveľa skôr ako v lete a so západom slnka sa radikálne ochladzuje. Ak by vás predsa len v horách prepadla noc a vy by ste potrebovali pomoc, tak určite oceníte, že máte uzatvorené cestovné poistenie. Od roku 2006 totiž všetky náklady, ktoré vzniknú pri zásahu Horskej záchrannej služby si musí zachraňovaný hradiť sám, resp. sú kryté poistením, ak ho má zachraňovaný uzatvorené. A zásah vo vysokohorskom teréne je náročný nielen po fyzickej či technickej stránke, ale aj tej finančnej. Predovšetkým ak by ste potrebovali aj zásah vrtuľníka.

Toto cestovné poistenie na hory si potrebujete zadovážiť len ak sa budete pohybovať na území, kde pôsobí Horská záchranná služba. Čiže ak sa chystáte len do neďalekých lesov, toto poistenie nepotrebujete. Jeho platnosť sa vzťahuje konkrétne na územia slovenských horských oblastí, či národných parkov:

 • Malá Fatra,
 • Veľká Fatra,
 • Belianske Tatry,
 • Nízke Tatry,
 • Vysoké Tatry,
 • Západné Tatry,
 • Pieniny,
 • Stredné Beskydy a Slovenský raj.

Toto poistenie si môžete samozrejme uzatvoriť online a dokonca aj prostredníctvom sms. Takže si ho môžete zabezpečiť aj na poslednú chvíľu, pokiaľ ste naň zabudli. Stačí len vedieť číslo na konkrétnu poisťovňu, ona vám už pošle informácie, aké údaje musíte do poisťovacej sms zadať. Poistení ste takto vlastne hneď, pretože cena poistenia vám bude naúčtovaná v nasledujúcej faktúre, resp. stiahnutá hneď z kreditu.

Cestovné poistenie kamkoľvek sa chystáte

Otáznik na tabuliAk sa nechystáte na hory, ale povedzme na fakultatívny zájazd alebo letíte za teplom do exotiky, to neznamená, že cestovné poistenie nepotrebujete. Práve naopak. Aj keď pobyt vo vysokohorskom teréne je určite rizikovejší, úraz či iné zdravotné problémy vás nemusia obísť ani na pláži. A je samozrejme vyskladané podľa toho kam a za akým účelom cestujete. K tomu sú prispôsobené aj jednotlivé pripoistenia, ktoré si môžete samy navoliť.

Predovšetkým sa budete musieť rozhodnúť, či sa vám oplatí uzatvoriť krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. To závisí predovšetkým na tom, koľko počas roka cestujete. Pokiaľ je to aj viackrát za rok, tak je pre vás finančne výhodnejšie ročné poistenie. No samozrejme môžete si uzatvoriť pred každou cestou poistenie na konkrétny čas vašej dovolenky. V rámci ročného cestovného poistenia existujú ešte ďalšie varianty, a to ročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom počas roka alebo bez nutnosti návratu do rodnej krajiny, ďalej je to viacročné cestovné poistenie a celoročné cestovné poistenie na hory.

Pri uzatváraní poistenia poisťovňa berie do úvahy nielen dĺžku pobytu, ale aj účel cesty. Je totiž rozdiel, či potrebujete krytie nákladov na:

 • služobnej ceste,
 • študijnom pobyte,
 • dovolenke na pláži
 • alebo na adrenalínovom dobrodružstve.

Čím rizikovejší pobyt, tým vyššia cena poistenia, pretože existuje väčšia možnosť, že budete potrebovať pomoc poisťovne.

Aké pripoistenia je vhodné uzatvoriť?

Pranie a nehodaEšte pred uzatvorením poistenia by ste si mali dobre preštudovať, čo všetko vaše poistenie kryje a aké pripoistenia by ste si mali k cestovnému poisteniu zadovážiť. Medzi tie základné pripoistenie, ktoré by ste mali zvážiť je napr. poistenie batožiny, keďže:

 • strata,
 • krádež,
 • poškodenie batožiny pri preprave,
 • alebo už počas samotného pobytu

býva nanešťastie pomerne bežnou súčasťou dovolenky. Kufre sa často poškodia pri transfere leteckou spoločnosťou. Riziko krádeže zase hrozí v samotných dovolenkových destináciách, kde sa ľahko môžete stať obeťou vreckárov či iných zohratých skupín zlodejov. Nezabudnite si poistiť aj auto.

Ďalším pripoistením, ktoré by ste mali určite zvážiť, je poistenie úrazu. To totiž nie je totožné s krytím liečebných nákladov, ale zodpovedá vyplateniu jednorazového odškodnenia. Pre prípad, že by ste sa stali účastníkom nehody, resp. zavinili nehodu a tým spôsobili zdravotné ťažkosti niekomu inému, je dobré mať uzatvorené aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. Pokiaľ si kupujete dovolenku s veľkým časovým odstupom alebo využívate tzv. first moment, tak by ste mali zvážiť aj poistenie storna zájazdu, letenky či ubytovania. Uvažovať by ste mali aj nad poistením športových aktivít, pretože klasické cestovné poistenie zväčša nepokrýva úraz, ktorý by ste si zapríčinili povedzme pri plážovom volejbale alebo jazde na vodnom bicykli. Existujú samozrejme aj ďalšie pripoistenia, tieto však nebývajú klientmi tak často využívané.

Cestovné poistenie si samozrejme môžete uzatvoriť pohodlne online. Pomocou kalkulačky si môžete navoliť všetky vaše požiadavky vo forme pripoistení a cenu poistenia s porovnaním sa dozviete takmer okamžite. Vybrať si môžete z dostupných ponúk všetkých poisťovní, čiže na výber budete mať dostatok možností. Ako sme už spomínali vyššie, v prípade cestovného poistenia na hory môžete využiť aj možnosť poistenia cez sms. Je tak ľahko dostupné pre všetkých.

Poistenie auta – porovnanie

Poistenie auta býva uzatvárané bežne na jeden rok, najčastejšie cez online porovnanie. Platí to ako pre povinné zmluvné poistenie, tak aj pre havarijné poistenie. Ak by ste ale počas tejto doby zistili, že u inej poisťovne by ste získali lepšie podmienky za prijateľnejšiu cenu, nemusíte zúfať. Aj v takomto prípade je možné vypovedať dovtedajšiu poistnú zmluvu a následne uzatvoriť novú.

Potrebujete spraviť porovnanie ceny poistenia auta?

Poistenie auta porovnaniePokiaľ uvažujete nad vypovedaním vašej doterajšej poistnej zmluvy, mali by ste sa najprv poobzerať po novom poistení auta. Ak sa vám nechce obchádzať kamenné pobočky poisťovní, vyhľadajte si všetky dostupné ponuky na internete pomocou online kalkulačky. Vďaka tomuto šikovnému nástroju si veľmi jednoducho a rýchlo nájdete a spravíte porovnanie poistenia auta. Online kalkulačka reflektuje všetky vami zadané požiadavky, zároveň však reflektuje aj podmienky poisťovne. Nemusíte sa pritom ani obávať, že vám nebudú poskytnuté zľavy, tak ako by to bolo na kamennej pobočke.

Takže čo všetko potrebujete vyplniť do online kalkulačky? V podstate len základné informácie o vás, ako držiteľovi vozidla a o automobile, ktoré chcete poistiť. Konkrétne ide o údaje ako:

 • druh vozidla,
 • rok výroby,
 • objem valcov a výkon motora,
 • druh paliva,
 • ďalej je to dátum narodenia majiteľa auta,
 • jeho PSČ
 • právna forma,
 • rok nadobudnutia vodičského oprávnenia
 • a dôležitá je aj otázka o spôsobení poistnej udalosti za určité obdobie.

Kvôli zľavám vypĺňate aj údaje:

 • či vlastníte preukaz ŤZP,
 • či ste rodičom detí do 15 rokov,
 • alebo či už máte uzatvorené aj iné poistenie (napríklad cestovné poistenie) v niektorej poisťovni.

Tieto údaje by ste museli uviesť aj pri uzatvárané poistenia osobne, ale takto online na Uzavripzp si ušetríte čas a je to aj pohodlnejšie.

Aký je rozdiel medzi nimi PZP a havarijným poistením rozdiel?

Online kalkulačka pre porovnanie samozrejme môžete využiť ako pri hľadaní PZP, tak aj pre havarijné poistenie – kliknite sem. Formulár kalkulačky je pri oboch poisteniach viac menej rovnaký, pri havarijnom poistení budete musieť len vyplniť o niečo viac technických informácií o vozidle. Vyplýva to aj z toho, že pri havarijnom poistení bude hradená škoda, ktorá bola spôsobená na poisťovanom vozidle. Pri povinnom zmluvnom poistení sa totiž prepláca škoda, ktorú spôsobil poistený. V tom spočíva asi zásadný rozdiel medzi týmito poisteniami. A ešte v tom, že PZP si musíte uzatvoriť, pretože to stanovuje zákon, ale havarijné poistenie je čisto dobrovoľné.

LupaV rámci povinného zmluvného poistenia bývajú zväčša poskytované aj asistenčné služby či poistenie čelného skla. Asistenčné služby vedia byť veľkým pomocníkom v prípade núdze, pretože vám dokážu pomôcť aj vo vypätej situácii, keď vôbec neviete, ako ďalej postupovať. Zabezpečia vám napríklad servis vozidla na mieste alebo odťah do najbližšieho autoservisu, niekedy aj preplatia nocľah, ktorý ste si museli zabezpečiť kvôli škodovej udalosti. V prípade poistenia čelného skla je to komplikovanejšie. Aj keď poisťovne deklarujú aj toto poistenie v rámci základného balíka poistenia, jeho vymožiteľnosť je skoro nulová. Poisťovne argumentujú tým, že pri takejto škode nedokážete určiť vinníka, z ktorého poistky by vám mala byť škoda vyplatená. Takže poistenie čelného skla vám odporúčame pripoistiť si extra k poisteniu auta.

V prípade havarijného poistenia musíte rátať pri tvorbe ceny aj s určitou spoluúčasťou. To znamená, že sa určitou čiastkou budete podieľať na spôsobenej škode a zvyšok vám preplatí poisťovňa. V rámci havarijného poistenia jeho vaše auto chránené nielen voči havárii, ale aj voči krádeži, živelným pohromám, vandalizmu, poškodeniu čelného skla, úrazu či poškodeniu batožiny. Uzavretie havarijného poistenia sa odporúča hlavne majiteľom novších a drahších automobilov. Pokiaľ totiž vlastníte lacnejšie jazdené auto, môžete zbytočne preplatiť poistenie a vyplatenie škody nebude vysoké.

Viacej o rozdieloch sa dozviete práve tu.

Ako a kedy podať výpoveď poistenia auta?

Vo všeobecnosti platí, že výpoveď môžete podať najmenej šesť týždňov pred ukončením vášho aktuálneho poistného obdobia. Ak výpoveď nepodáte, ostanete naďalej poistený u tej istej poisťovne. Ak však zmluvu vypovedáte, tá nekončí ihneď, ale samozrejme až po uplynutí doby poistenia. Budete mať teda aj dostatok času na to, aby ste si našli nové, možno lacnejšie poistenie auta cez porovnanie.

Existujú samozrejme ale aj iné dôvody na vypovedanie zmluvy poistenia. Vypovedať poistenie by ste mali, ak ste auto predali alebo darovali. Nová poistka už bude starosťou nového majiteľa. Vám poisťovňa vráti peniaze, ktoré ste nevyčerpali predčasným vypovedaním zmluvy, ale k výpovedi budete musieť doložiť aj kúpnopredajnú, resp. darovaciu zmluvu. Ďalším dôvodom je aj vyradenie automobilu z evidencie. V takom prípade výpoveď doložíte protokolom o jeho ekologickej likvidácii. Poistenie vám zaniká aj vtedy, ak vám auto niekto odcudzil, čo budete dokladovať protokolom od polície. Poistenie auta vám zanikne aj keď neuhradíte sumu poistenia v danom termíne alebo sa môžete s poisťovňou jednoducho dohodnúť v rámci podmienok stanovených v poistnej zmluve.

Podanie výpovede poistenia ako také je v súčasnosti veľmi jednoduché. Na internete si môžete nájsť formulár takejto výpovede, do ktorého už len vpíšete správne údaje. Podpísanú výpoveď následne doručíte na adresu poisťovne, a to buď osobne alebo poštou. Následne si spravíte porovnanie nových ponúk.