Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel

Výpoveď PZP, alebo poistenia zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, je proces, ktorým poistený ukončuje platnosť poistnej zmluvy s poisťovňou. Tento článok poskytuje prehľad dôvodov, postupov a lehôt, ktoré musíte dodržať pri výpovedi PZP ale aj iného poistenia auta.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môžete uvažovať o výpovedi PZP:

 1. Predaj alebo likvidácia vozidla
 2. Zmena poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižšiemu poistnému
 3. Zmena druhu poistenia (napr. z PZP na kasko poistenie)
 4. Ukončenie prevádzky vozidla (napr. odstavenie vozidla na dlhšiu dobu)

Ako správne podať výpoveď PZP

Pri podávaní výpovedi PZP je dôležité dodržať nasledujúci postup:

 1. Písomná výpoveď: Výpoveď PZP musí byť podaná v písomnej forme, najlepšie doporučeným listom s doručenkou, aby ste mali dôkaz o podaní výpovedi.
 2. Výpovedná lehota: Výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 1 mesiac pred koncom poistného obdobia, inak sa poistenie automaticky predlžuje na ďalšie obdobie.
 3. Údaje o poistení: Vo výpovedi uveďte číslo poistnej zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovedi.
 4. Odovzdanie poistnej značky: Po úspešnom ukončení poistenia odovzdajte poistnú značku poisťovni alebo príslušnému úradu.

Dôležité aspekty výpovedi PZP

Pri výpovedi PZP je potrebné zvážiť nasledujúce aspekty:

 1. Zrušenie poistnej zmluvy: Ukončenie PZP znamená zrušenie poistnej zmluvy, čo môže mať vplyv na nároky na zľavy alebo bonusy v budúcnosti.
 2. Zodpovednosť za škody: Po ukončení PZP zaniká zodpovednosť poisťovne za škody spôsobené vaším vozidlom. Pred jazdou na verejných komunikáciách sa uistite, že máte uzatvorené nové poistenie.
 3. Prihlasovanie vozidla: V prípade predaja vozidla je potrebné, aby nový majiteľ vozidlo prihlásil a uzatvoril novú zmluvu o PZP. Až po splnení týchto podmienok môžete podať výpoveď PZP pre vaše staré vozidlo.
 4. Povinnosti pri ukončení poistenia: Po ukončení PZP ste povinní vrátiť poistnú značku a zabezpečiť, aby vaše vozidlo nebolo používané na verejných komunikáciách bez platného poistenia.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom v prípade predaja vozidla, zmeny poisťovne alebo ukončenia prevádzky vozidla. Pri podávaní výpovedi je potrebné dodržať správny postup, písomnú formu výpovede a výpovedné lehoty. Po ukončení PZP je potrebné zabezpečiť, aby vozidlo nebolo používané na verejných komunikáciách bez platného poistenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *